Gabinet Logopedyczny w Sieradzu

W czym mogę pomóc Twojemu dziecku?


Jak przebiega terapia?

Pierwsza wizyta to kompleksowa ocena stanu pacjenta. Wykonuję badanie logopedyczne, sprawdzam sprawność i budowę aparatu artykulacyjnego oraz przeprowadzam wywiad z pacjentem lub jego rodzicami. W oparciu o zebrane informacje, przygotowuję plan terapii. 

Zajęcia trwają zazwyczaj 30-45 min - dla dzieci młodszych lub mających problemy z koncentracją będzie to 30 minut, dla starszych optymalne jest 45 minut. Na zajęcia przygotowuję dedykowane i ciekawe materiały oraz pomoce, które zachęcają dzieci do wspólnej zabawy. Przykładam dużą wagę, by nawiązać dobrą relację ze swoimi podopiecznymi, bo jest to istotny fundament efektywnej terapii. Cały proces terapii odbywa się we współpracy z rodzicami, dzięki czemu jesteśmy w stanie wypracować pożądane efekty w krótszym czasie. 

Jako terapeuta Integracji Sensorycznej wykorzystuję swoją wiedzę z tego zakresu również w trakcie terapii logopedycznej i neurologopedycznej (Sensologopedia). Takie podejście w terapii zaburzeń mowy, angażujące zmysły słuchu, wzroku, dotyku i równowagi zwiększa efektywność terapii, zwłaszcza u dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.


Terapia indywidualna:

Najczęściej dotyczy nastepujących obszarów:Współpraca z placówkami edukacyjnymi:

  • Terapia indywidualna dzieci uczęszczających do placówki
  • Grupowe zajęcia logopedyczne: skierowane do przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, mające na celu rozwijanie i kształtowanie mowy i wymowy dzieci, usprawnienie narządów artykulacyjnych, wyrobienie prawidłowego toru oddechowego. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, przy aktywnym udziale wszystkich dzieci.


Copyright© 2011-2024 Barbara Najman